Sæt fokus på kosten

Du er hvad du spiser


I disse år er vi blevet mere og mere optaget af sundhed, og hvordan vi kan optimere på de områder af tilværelsen, der gør os godt og giver os det bedste udgangspunkt. Man kan tale om, at en regulær sundhedsbølge skyller ind over den vestlige verden, og i den forbindelse er Danmark ikke undtaget. Vi ved mere om mere omkring hvilke valg vi skal træffe, for at være i den bedste mulige form fysisk og mentalt, og det kan vi takke forskningen på. Vi bliver hele tiden klogere, og får bedre muligheder for at finde løsninger på forhold og vilkår der tidligere ikke fandtes svar på. Vi har dog altid vist, at det er vigtigt at spise en sund, let og varieret kost, og at vi skal bevæge os og sove godt, for at være i balance med os selv og være sunde. I dag ved vi eksempelvis også at det er vigtigt for vores sundhed, at have tætte nære relationer i vores liv.